Çağrı Atmaca

Kim Bilebilir?

Yusuf aleyhisselam çok güzel bir zatı şerifmiş. Efendimiz aleyhissalatu vesselam demiş ki “Allah güzelliği yarattı yarısını Yusufla annesine verdi. Diğer yarısını da mahlukata taktim etti.” O kadar güzelmiş Yusuf. Annesi, Yusuf küçük bir çocukken öldüğünden babası Yakup aleyhisselam onun daha iyi yetişebilemesi için halasının yanına verir. Bir müddet Yusuf’a halası annelik yapmış.Yakup Yusuf’un hasretine dayanamayıp geri almaya gitmiş.

Halası Yusuf’u vermek istememiş. Dönemin geleneklerine göre bir kişi hırsızlık yapıp yakalanırsa hırsızlık yaptığı evin-kişinin kölesi olurmuş. Hala babası Hz. İshak’tan kalma bir kuşağı küçük yusufun beline sarmış. Tam Yakup Yusuf’u alıp kapıdan çıkarlarken “durun” der. “Babamın kuşağı yok Yusuf’u arayın” Yusuf’u ararlar ve kuşağı belinde bulurlar. Küçük bir çocuk olan Yusuf olaydan bihaberken halasının evinde kalmaya mecbur bırakılır. Ancak hala bu durumu, bu iftirayı Yusuf’a attığı için pişman olur. Yakup’a “Yusuf çok güzel, Yusuf’u burdan götürme diye iftira attım. Fakat Yusuf bunu haketmedi, Yusuf köleliği haketmiyor. Yusuf’u götürebilirsin.” der. Yakup Yusuf’unu alır yola koyulur. Yakup’un ve akrabaların yoğun ilgisiyle büyüyen Yusuf kardeşleri tarafından kıskanılır.

 

Birgün 12 erkek kardeş kuyunun başından oynarken kardeşler plan yapıp Yusuf’u gömleğini çıkartıp kuyuya atmışlar. Yakup’a da Yusuf’u kurt kaptı deyip hayvan kanına buladıkları gömleği verirler. Yakup “O nasıl bir kurtmuş ki Yusuf’u parçalamış ama gömleği sağlam bırakmış.” Ağıt başlar, ağlama başlar. Ağlar Yakup Yusuf’um diye, ah yavrum diye. Birkaç gün sonrasında kuyunun başından geçen bir kervan Yusuf’u fark eder ve o derin kuyudan çıkartır. Köle pazarına götürüp satarlar Yusuf’u. Kur’an-ı Kerim de diyor ki “derahime ma’dude (sonunda küçük bir değere, sadece birkaç gümüş paraya sattılar Yusuf’u)” Yıllar sonra Yusuf dönemin vezirlerinden birinin evine köle olur.

 

Züleyha da vezirin hanımıdır. Züleyha Yusuf’un güzelliğine, zekiliğine, akıl ve erdemliliğine aşık olur. Züleyha birgün kapıları kapattı ve Yusuf’a “hadi gelsene” dedi. Yusuf aleyhisselam kaçmaya çalışır kaçarken Züleyha gömleği tutar ve gömlek arkasından yırtılır. Yusuf kapıdan çıkınca Züleyha’nın kocasını ve arkadaşlarını görür. Onlar derler ki “ne oluyor” Züleyha korkusundan “Yusuf bana sahip olmak istedi” der. Yusuf inkar eder “ben yapmadım kaçmaya çalışıyordum bakın gömleğimi tuttu ve yırtıldı” der. Orada bulunanlardan biri “gömleğe bir bakın önden yırtılmışsa Yusuf yalan söylüyor, arkadan yırtılmışsa Züleyha yalan söylüyor.” der. Bakarlar ki gömlek kaçmaya çalışırken arkadan çekilerek yırtılmış. Züleyha’nın yalanı, Yusuf’a attığı iftira ortaya çıkmış.

 

Yusuf o kadar güzelmiş ki hem ruh hem akıl hem beden güzelliği varmış. Dönemin sosyete kadınları “duydunuz mu Züleyha kölesinin olmak istemiş” diye kendi aralarında konuşurlarmış. Züleyha bu duruma içerlemiş “onlar Yusuf’u gördü mü? Çağırın hepsini Yusuf’u görsünler” demiş. Kadınlar Züleyha’nın evine gelmişler meyve yerken Züleyha Yusuf’u içeri çağırmış. Meyve soyan kadınların arasından geçerek içeri giren Yusuf’u gören kadınlar Züleyha’ya hakvermişler. Meyve soyarken Yusuf’tan gözlerini alamayan kadınlar yanlışlıkla ellerini kesmişler. Olaydan rahatsız olan kadınların eşleri Yusuf’u kıskanırlar ve kadınların ellerindeki kesikleri bahane ederek Yusuf’u zindana attırırlar. Rüya tabirleri yapan Yusuf’un adı Mısır Sultanına kadar gider.

 

Mısır Sultanı gördüğü bir rüyayı Yusuf’a yorumlatır. Yusuf “Mısırı 7 yıl bolluk, 7 yıl kıtlık bekliyor” der. Sultan Yusuf’un söylediklerinden etkilenir ve Yusuf’tan yardım ister. Yusuf 7 yıl bollukta elde edilenleri depolatır ve kıtlık geldiğinde depolardan çıkarttırarak dağıtır. Mısır’ı kıtlıktan kurtaran Yusuf Mısıra Sultan olur.

 

Eli kesilen karınız için, yahut korktuğunuz, endişe duyduğunuz, başa çıkamayacağınız biri için iftira atarsanız. Birgün ona muhtaç olabileceğiniz gerçeğini aklınızdan çıkartmayın!

 

Kim bilebilirdi ki suçlanmış, kuyuya atılmış, yalnız bırakılmış, köle olarak satılmış, iftiralara uğrayıp zindana atılmış

Yusuf’un Mısır’a

Sultan olabileceğini!


2017-12-03 14:41:58